3 Janus currency


Het Reputatieatelier

OPBOUW EN BEHEER VAN CULTUREEL KAPITAALHet Reputatieatelier richt zich met haar programma op het samenbrengen van beeldend kunstenaars en belangstellende particulieren die open staan voor nieuwe vormen van interactie tussen makers en liefhebbers. Het brengt beoefenaren uit uiteenlopende intellectuele en ambachtelijke praktijken samen vanuit de overtuiging dat culturele productie bloeit waar verschillende vormen van kennis, verschillende vaardigheden en talenten worden gebundeld.

Het atelier zet zich in voor de ontwikkeling van cultureel kapitaal. Goed gedoseerde zichtbaarheid van projecten stimuleert de gedachtenvorming over de waarde van de kunst en over de kracht van geconcentreerde visualiteit in tijden van mediaverzadiging.

We bemiddelen in de kennismaking en interactie tussen belanghebbenden, ontwerpen en organiseren de voorwaarden voor ontmoetingen en ontwikkelen in samenwerking nieuwe vormen van culturele productie. Gedeelde interessen in het maken, tonen, verspreiden en vieren van de kunsten kunnen overwegend persoonlijk, maar ook maatschappelijk van aard zijn, vaak beide belangen verenigend. Het resultaat kan klein- of grootschalig zijn, een samenwerking met andere partijen omvatten, een internationaal of lokaal bereik hebben, in een publicatie, presentatie, symposium, beurs of ander evenement vorm krijgen en in besloten kring of in de openbaarheid plaatsvinden. Het kan representatief zijn, voorwaarden scheppend of beleidsvormend — in contexten binnen en buiten de kunst.

Het atelier gaat beproefde instrumenten in het kunstaanbod niet uit de weg, maar streeft ernaar om het individuele contact tussen makers en liefhebbers om te zetten in nieuwe vormen van culturele productie, betrokkenheid en zichtbaarheid.Jouke Kleerebezem, jouke.kleerebezem@reputatieatelier.nl of +31 (0)6 1351 6403
voor informatie, bereikbaarheid, afspraken, voorstellen, samenwerking, opdrachten


correspondentieadres
Joris Ivensplein 76
1087 BP Amsterdam
atelier- en bezoekadres
Gouwstraat 46b
Rotterdam Oud-Charlois


ROTTERDAM × AMSTERDAM × 2015-2017