janusjanus

Het Reputatieatelier
— een kunstenaarsinitiatief voor opbouw en beheer van cultureel kapitaalHet Reputatieatelier richt zich met haar programma tot beeldend kunstenaars en belangstellende particulieren die open staan voor nieuwe vormen van interactie tussen makers en liefhebbers. Het stelt zich tot doel om beoefenaren uit uiteenlopende intellectuele en ambachtelijke praktijken samen te brengen, vanuit de overtuiging dat culturele productie daar bloeit waar verschillende vormen van kennis, verschillende vaardigheden en talenten worden gebundeld.

Het atelier zet zich in voor de ontwikkeling van cultureel kapitaal in de beeldende kunst. Goed gedoseerde zichtbaarheid van projecten stimuleert de gedachtevorming over de waarde van de kunst en over de kracht van aandachtige visualiteit in tijden van mediaverzadiging.

We bemiddelen in de kennismaking en interactie tussen belanghebbenden, ontwerpen en organiseren de voorwaarden voor ontmoetingen en ontwikkelen in samenwerking nieuwe vormen van culturele productie. Gedeelde interessen in het maken, tonen, verspreiden en vieren van de kunsten kunnen overwegend persoonlijk, maar ook maatschappelijk van aard zijn, vaak ook beide belangen verenigen. Het resultaat kan klein- of grootschalig zijn, een samenwerking met andere partijen omvatten, een internationaal of lokaal bereik hebben, in een publicatie, presentatie, symposium, beurs of ander evenement vorm krijgen, in besloten kring of in de openbaarheid plaatsvinden. Het kan representatief zijn, voorwaarden scheppend of beleidsvormend — in contexten binnen en buiten de kunst.

Het atelier gaat beproefde instrumenten in het kunstaanbod niet uit de weg, maar streeft ernaar om het individuele contact tussen makers en liefhebbers om te zetten in nieuwe vormen van culturele productie en engagement.

Jouke Kleerebezem, jouke.kleerebezem@reputatieatelier.nl of 0613516403
voor informatie, openingsuren, afspraken, voorstellen, samenwerking of opdrachten


AMSTERDAM / ROTTERDAM NOVEMBER 2015